Máy đào Bitcoin - HOÀNG AN PHÁT

Máy đào Bitcoin - HOÀNG AN PHÁT

Máy đào Bitcoin - HOÀNG AN PHÁT

Máy đào Bitcoin - HOÀNG AN PHÁT

Máy đào Bitcoin - HOÀNG AN PHÁT
Máy đào Bitcoin - HOÀNG AN PHÁT

Máy đào Bitcoin

Hỗ trợ khách hàng
Giới thiệu công ty
Hình thức thanh toán
Thanh toán quốc tế
Hỗ trợ trực tuyến

Trâu Coin ASUS 1050Ti 2 Fan 4Gb

Cấu hình: 

+ VGA x6

+ Mainboad: TB250-BTC

+ CPU: G3930

+ Ram: 4Gb BUS 2400

+ SSD 120Gb

+ Nguồn 1600W

+ Khung sắt

+ Dây Riser

+ Nút nguồn 

+ Đế main

 

Trâu Xanh 3GB GIGA+ASUS+ZOTAC+MSI

Cấu hình: 

+ VGA x6 

+ Mainboad: TB250-BTC

+ CPU: G3930

+ Ram: 4Gb BUS 2400

+ SSD 120Gb

+ Nguồn XFX 1600W

+ Khung sắt

+ Dây Riser

+ Nút nguồn 

+ Đế main

 

Trâu Xanh 6GB GIGA + ASUS + ZOTAC + MSI

Cấu hình: 

+ VGA x6 

+ Mainboad: TB250-BTC

+ CPU: G3930

+ Ram: 4Gb BUS 2400

+ SSD 120Gb

+ Nguồn XFX 1600W

+ Khung sắt

+ Dây Riser

+ Nút nguồn 

+ Đế main

backtop