PC VĂN PHÒNG

PC VĂN PHÒNG

PC VĂN PHÒNG

PC VĂN PHÒNG

PC VĂN PHÒNG
PC VĂN PHÒNG
Hỗ trợ khách hàng
Giới thiệu công ty
Hình thức thanh toán
Thanh toán quốc tế
Hỗ trợ trực tuyến

PC VĂN PHÒNG 1

Cấu hình :
Main ASUS H110M-K

CPU: G4400/G4560

RAM: DDR4 4GB/2400 Gkill

HDD 500GB SG

CASE SAMA

Nguồn 350W ( Công suất thực)

 

PC VĂN PHÒNG 2

Cấu hình :

Main Gigabyte H110-DS2

CPU:  I3 6100

RAM: DDR4 4GB/2400 Gkill

HDD 500 GB

CASE SAMA

Nguồn 350W ( Công suất thực)

PC VĂN PHÒNG 3

Cấu hình :

Main MAIN ASUS PRIME B250M-K

CPU: I3 6100 (

RAM: DDR4 4GB/2400 Gkill

HDD 500 GB

CASE SAMA

Nguồn 350W ( Công suất thực)

PC VĂN PHÒNG 4.1

Cấu hình 

MAIN ASUS PRIME H270M-PLUS

CPU: I5 6400

RAM: DDR4 8GB/2400 Gkill

SDD 128GB Samsung

HDD 1TB

CASE SAMA

Nguồn 450W ( Công suất thực)

PC VĂN PHÒNG 4

Cấu hình :

Main Gigabyte B250M-D2V

CPU: I3 6100

RAM: DDR4 8GB/2400 Gkill

HDD 500 GB

CASE SAMA

Nguồn 350W ( Công suất thực)

backtop