CPU - BỘ VI XỬ LÝ

CPU - BỘ VI XỬ LÝ

CPU - BỘ VI XỬ LÝ

CPU - BỘ VI XỬ LÝ

CPU - BỘ VI XỬ LÝ
CPU - BỘ VI XỬ LÝ

CPU

Hỗ trợ khách hàng
Giới thiệu công ty
Hình thức thanh toán
Thanh toán quốc tế
Hỗ trợ trực tuyến

CPU Intel Core i3-4170 3.7 GHz / 3MB / HD 4400 Graphics / Socket 1150 (Haswell refresh)

CPU Intel Core i3-4170 3.7 GHz / 3MB / HD 4400 Graphics  / Socket 1150 (Haswell refresh)

BH: 36 Tháng

Intel Core™ i5-4460 3.2 GHz / 6MB / HD 4600 Graphics / Socket 1150 (Haswell refresh)

Intel Core™ i5-4460 3.2 GHz / 6MB / HD 4600 Graphics / Socket 1150 (Haswell refresh)

BH: 36 Tháng

CPU Intel Core i3-6100 3.7 GHz / 3MB / HD 530 Graphics / Socket 1151 (Skylake)

CPU Intel Core i3-6100 3.7 GHz / 3MB / HD 530 Graphics  / Socket 1151 (Skylake)

BH: 36 Tháng

CPU Intel Core i3-7100 3.9 GHz / 3MB / HD 630 Series Graphics / Socket 1151 (Kabylake)

CPU Intel Core i3-7100 3.9 GHz / 3MB / HD 630 Series Graphics / Socket 1151 (Kabylake)

 

Intel Celeron Dual core G1840 2.8G/2MB/ HD Graphics / Socket 1150 (Haswell refresh)

Intel Celeron Dual core G1840 2.8G/2MB/ HD Graphics / Socket 1150 (Haswell refresh)

BH: 36 Tháng 

G2030 3.0G/3M TRAY + FAN ZIN BH 36T

G2030 3.0G/3M TRAY + FAN ZIN  

BH 36 Tháng

CPU Intel Pentium G3260 (3.3Ghz/ 3Mb cache)

CPU Intel Pentium G3260 (3.3Ghz/ 3Mb cache)

BH 36 Tháng

CPU Intel Pentium G4400 3.3G / 3MB / HD Graphics 510 / Socket 1151 (Skylake)

CPU Intel Pentium G4400 3.3G / 3MB / HD Graphics 510 / Socket 1151 (Skylake)

BH 36 Tháng

CPU Intel DC G4560 3.5 GHz / 3MB / HD 610 Series Graphics / Socket 1151 (Kabylake)

CPU Intel DC G4560 3.5 GHz / 3MB / HD 610 Series Graphics / Socket 1151 (Kabylake)

 

Intel Xeon Processor E3-1220 v5 3.0G 8M 8GT/s DMI

Intel Xeon Processor E3-1220 v5 3.0G 8M 8GT/s DMI

 

Intel Xeon E3-1231 V3 3.40 GHz / 8MB / Không có IGP / Socket 1150 (Haswell)

Intel Xeon E3-1231 V3 3.40 GHz  / 8MB /  Không có IGP / Socket 1150 (Haswell)

CPU Intel Core i5-6600 3.3 GHz / 6MB / HD 530 Graphics / Socket 1151 (Skylake)

CPU Intel Core i5-6600 3.3 GHz / 6MB / HD 530 Graphics  / Socket 1151 (Skylake)     

BH 36 Tháng

CPU Intel Core i5-6400 2.7 GHz / 6MB / HD 530 Graphics / Socket 1151 (Skylake)

CPU Intel Core i5-6400 2.7 GHz / 6MB / HD 530 Graphics  / Socket 1151 (Skylake)  

BH 36 Tháng

CPU Intel Core i5-6500 3.2 GHz / 6MB / HD 530 Graphics / Socket 1151 (Skylake)

CPU Intel Core i5-6500 3.2 GHz / 6MB / HD 530 Graphics  / Socket 1151 (Skylake)  

BH 36 Tháng

Intel Core i5-7400 (6M Cache, 3.0GHz) SK 1151 Box

Intel Core i5-7400 (6M Cache, 3.0GHz) SK 1151 Box

Intel Core i5-7500 (6M Cache, 3.4GHz) SK 1151 Box

Intel Core i5-7500 (6M Cache, 3.4GHz) SK 1151 Box

Intel Core i5-7600 (6M Cache, 3.5GHz) SK 1151 Box

Intel Core i5-7600 (6M Cache, 3.5GHz) SK 1151 Box

CPU Intel Core i7-6700 3.4 GHz / 8MB / HD 530 Graphics / Socket 1151 (Skylake)

CPU Intel Core i7-6700 3.4 GHz / 8MB / HD 530 Graphics  / Socket 1151 (Skylake) 

Intel Core i7-7700 ((8M Cache, 3.6GHz) SK 1151 Box

Intel Core i7-7700 ((8M Cache, 3.6GHz) SK 1151 Box

BH 36 Tháng

 

Intel Core i7-7700 ((8M Cache, 3.6GHz) SK 1151 ( Not Fan )

Intel Core i7-7700 ((8M Cache, 3.6GHz) SK 1151 ( Not Fan )

backtop